AVASON CZ s.r.o.
so sídlom: Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno
IČ: 08332185, DIČ: CZ08332185

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu:

Informačná povinnosť pre spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy

Informácie pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Obchodné podmienky boli zostavené podľa:
Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK), Sokolská 23, 120 00 Praha 2, tel / fax: +420 272 111 729, e-mail: info@apek.cz